Mednarodno sodelovanje

Turčija

Razpisi in pozivi

Rokovnik - Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo v letih 2009 - 2011

Razpis
  Okvirni datum

  Objava javnega razpisa

14.3.2008 Ur. l. RS, št. 25/08

  Zaključek razpisa

30.4.2008 do 12. ure

  Odpiranje vlog

8.5.2008

  Ocenjevanje vlog

20.10.2008

  Zasedanje mešane komisije / skupnega odbora

19.12.2008

  Objava rezultatov na spletni strani ARRS

08.01.2009

  Seja UO ARRS

28.01.2009

  Obvestila prijaviteljem o vlogah

12.02.2009
Legenda
Zaključeno
  V teku oz. naslednje na vrsti
  Načrtovano