Mednarodno sodelovanje

Švica

Novice, obvestila

Tretji razpis iz Programa znanstvene izmenjave med Republiko Slovenijo in Švico SCIEX

1.1.2012 je bil na spletni strani www.sciex.ch objavljen 3. razpis iz Programa znanstvene izmenjave med Republiko Slovenijo in Švico, ki je del programa znanstvene izmenjave med novimi članicami EU in Švico.

Doktorski študenti (mladi raziskovalci) ter podoktorandi in njihovi slovenski mentorji, ki so oboji zaposleni na slovenskih javnih raziskovalnih zavodih ali univerzah oz. na eni od upravičenih slovenskih RO, lahko v sodelovanju s švicarskim mentorjem, ki je zaposlen na eni od upravičenih švicarskih raziskovalnih inštitucij, pripravijo projekt za najmanj 6- in največ 24-mesečno delo na švicarski raziskovalni inštituciji; v tej dobi je slovenski doktorski študent oz. podoktorand zaposlen na švicarski raziskovalni inštituciji, kamor ga napoti slovenska raziskovalna organizacija. Prijavo projekta švicarski mentor do 1. aprila 2012 odda na sciex@crus.ch.

Vsi podatki o razpisu ter obrazci so na www.sciex.ch ter na slovenskem portalu pri SCIEX.

Nekaj podatkov o Programu znanstvene izmenjave med Republiko Slovenijo in Švico je objavljenih na www.sciex.si.