Mednarodno sodelovanje

Švica

Novice, obvestila

Drugi razpis iz Programa znanstvene izmenjave med Republiko Slovenijo in Švico SCIEX

Na slovenskem portalu spletne strani Rektorske konference švicarskih univerz je objavljen 2. razpis iz Programa znanstvene izmenjave med Republiko Slovenijo in Švico, ki je del programa znanstvene izmenjave med novimi članicami EU in Švico (www.sciex.ch).

Doktorski študenti (mladi raziskovalci) ter podoktorandi in njihovi slovenski mentorji, ki so oboji zaposleni na slovenskih javnih raziskovalnih zavodih ali univerzah, lahko v sodelovanju s švicarskim mentorjem, ki je zaposlen na eni od upravičenih švicarskih raziskovalnih inštitucij, pripravijo projekt za najmanj 6- in največ 24-mesečno delo na švicarski raziskovalni inštituciji; v tej dobi je slovenski doktorski študent oz. podoktorand zaposlen na švicarski raziskovalni inštituciji, kamor ga napoti slovenska raziskovalna organizacija. Prijavo projekta švicarski mentor do 1. aprila 2011 odda na sciex@crus.ch.

Podrobnejši opis je objavljen na www.sciex.si.