Mednarodno sodelovanje

Rusija

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati javnega razpisa za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Rusko federacijo v letih 2012-2013

Objavljamo rezultate Javnega razpisa za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Rusko federacijo za leti 2012-2013.

Na podlagi enostranskega Javnega razpisa za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Rusko federacijo v letih od 2012-2013, pripravljenega predloga izbora vlog za sofinanciranje s strani ARRS imenovane strokovne komisije ter Sklepa Znanstvenega sveta Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS in Sklepa direktorja agencije št. 5100-10/2011-23, z dne 22.12.2011, je odobreno sofinanciranje 40 projektov znanstvenoraziskovalnega sodelovanja z Rusko federacijo v skupni višini 130.000,00 EUR za dve leti (2012-2013).

Priloga:
  • Odobreni slovensko - ruski raziskovalni projekti 2012-2013 / Slovene - Russian S&T Cooperation 2012-2013: