Mednarodno sodelovanje

Rusija

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati javnega razpisa za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Rusko federacijo v letih 2008-2009

Objavljamo rezultate javnega razpisa za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Rusko federacijo za leti 2008-2009.

Na podlagi enostranskega Javnega razpisa za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Rusko federacijo v letih od 2008-2009, pripravljenega predloga izbora vlog za sofinanciranje s strani MVZT in ARRS imenovane strokovne komisije ter Sklepa Upravnega odbora Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS, št. 430-43/2007-21, z dne 13.2.2008, se odobri sofinanciranje 19 projektov znanstvenoraziskovalnega sodelovanja z Rusko federacijo.

Priloge:
  • Odobreni slovensko - ruski raziskovalni projekti 2008-2009/ Slovene - Russian S&T Cooperation 2008-2009: