Mednarodno sodelovanje

Rusija

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati Javnega razpisa za sofinanciranje znanstveno raziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Rusko federacijo v letih 2005 -2007

Na podlagi enostranskega Javnega razpisa za sofinanciranje znanstveno-raziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Rusko federacijo v letih od 2005-2007, pripravljenega predloga izbora vlog za sofinanciranje s strani direktorja imenovane strokovne komisije in SKLEPA Upravnega odbora Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS, št. 404-03-7/2005/16, z dne 8.12.2005 se odobri sofinanciranje 15 projektov znanstveno raziskovalnega sodelovanja z Rusko federacijo.
 

Odobreni slovensko - ruski raziskovalni projekti 2005-2007/ Slovene - Russian S&T Cooperation 2005-2007

 

Št. SI SI RU SI ANG Obiski
2005
Obiski v
2006
Obiski v
2007
Naziv
organizacije
Naziv nosilca Nosilec Naslov projekta Title of project To RU To SI To RU To SI To RU To SI
1 Institut Jožef Stefan Jamova 39 1000 Ljubljana Viktor Kabanov       "Rinat Mamin
Kazan Scientific Center of Russian Academy of Science"
Nehomogena stanja in posebnosti prevodnosti v spojinah kompleksne sestave Inhomogeneous state and conductivity of complex compounds 1X14 1X14 in 1X1 M 1X14 in 1X1M 2X14 in 1X1 M _ _    
2 "Univerza v Ljubljani
Fakulteta za strojništvo
Aškerčeva 6
1000 Ljubljana
Jože Vižintin "Kirill Voynov
Machine Building Institute"
Delovanje pogonskih sistemov brez maziva ali z mikronanomazalnimi filmi Oil-free or micro-nano lubricated power transmision systems 2x14
2 osebi
2x14
2 osebi
2x14
2 osebi
2x14
2 osebi
   
3 Univerza v Ljubljani
Fakulteta za strojništvo
Aškerčeva 6
1000 Ljubljana
Igor Emri "Rsostislav Simonyants
Aerospace Faculty of Moscow State technical University named after N.E. Bauman"
Adaptronski sistemi v avio-kozmičnih konstrukcijah Adaptronic Systems in Aeronautical Structures 2X14 2x14
2x1M
4x14 4x14
4x1M
2X14 2x14
2x1M
4 Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko
Jadranska 19
1000 Ljubljana
Dušan Repovš Evgenij Vitalevič Ščepin
Steklov Mathematicak institute
Russian Academy of Sciences
Algebrajska topologija mnogoterosti Algebraic topology of manifolds 3X14 1x3M
2x1M
4X14 1x3M
3x1M
3X14 1x3M
2x1M
5 Nacionalni inštitut za biologijo
Večna pot 111
1000 Ljubljana
Anton Brancelj Victor Alekseev
Zoological institute of the Russian Academy of Sciences
Fiziološke prilagoditve nižjih rakov na ekstremne razmere v nekaterih habitatih - potencialni pokazatelji sprememb v okolju ter kandidati za poizkuse v vesolju Physiological adaptations of lower Crustacea to extreme conditions in some habitats - potential indicators of environmental change and candidates for experiments in space 1x14
1x1M
1x14
1x1M
2X14
1X1M
2X14
1X1M
   
6 Geološki zavod Slovenije
Dimičeva 14
1000 Ljubljana
Polona Kralj Evgenii Gordeev
Institute of Volcanology and Seismology
Nastanek zeolitov v hidrotermalno aktivnih geoloških okoljih The formation of zeolites in hydrothermally active geological environments 1X14 1X14 2X14 2X14 3X14 3x14
7 Nacionalni inštitut za biologijo
Večna pot 111
1000 Ljubljana
Alenka Malej Tamara Shiganova
Shirshov Institute og oceanology Russian Academy of Sciences
Škodljivi vplivi želatinoznih organizmov na zooihtioplankton in fitoplankton v Jadranskem in Črnem morju Harm ful impacts of gelatinous plankton outbreaks on zoo-ichthyoplankton and phytoplankton in the Adratic and Black Seas 3X10 3X10 3X10 2X8 dni
1x30
2X10 2X10
8 Univerza v Ljubljani
Ekonomska fakulteta
Kardeljeva Ploščad 17
1000 Ljubljana
Janez Prašnikar Stanislav Pirogov
Moscow International Higher Business Scool
Vpliv nacionalne kulture na poslovanje domačih ruskih in podružnic tujih podjetij v Rusiji Influence of national culture on performance of domestic Russian companies and Subsidiaries of foreign companies in Russia 3 obiski:
1x 4
1x8
1x8
2 obiska:
1x8
1x8
1x8 1x8 1x8 1x8
9 Univerza v Ljubljani
Biotehniška fakulteta
Jamnikarjeva 101
1000 Ljubljana
Aleš Snoj Igor Knizhin
Irkutsk State University"
Primerjava morfoloških in genetskih lastnosti nekaterih endemičnih salmonidov in raziskava koevolucijskih procesov pri predstavnikih družine salmonidae in njihovimi paraziti Comparison of morphological and genetic characteristics of some endemic salmonid fishes and study of host-parasite co-evolutionary processes in representatives of salmonidae family and their parasites 2x10
2x1M
2x10
2x1M
3x10
2x1M
3x10
2x1M
3x10
2x1M
3x10
2x1M
10 Univerza na Primorskem
Znanstveno-raziskovalno središče
Koper
Garibaldijeva 18
6000 Koper
Vesna Mikolič Marina Remnjova
Philological Faculty Moscow State University Lomonosov
Soočenje in dialog slovenske in ruske humanistike na področju sodobnih jezikoslovnih slavističnih raziskav (slovensko-rusko-slovanske jezikovne, kulturne in zgodovinske paralele, razvojna dinamika v času in prostoru) Russian and Slovenian Humanities correlations in the domain of modern Slavistic Language Studies (Slovenian-Russian-Slavic Language, Cultural and Historical Parallels, Dynamic Evolution Research troughout Time an 1x14 2x14
1x1M
2x14
1x1M
2x14
1x1M
2x14
 
2x14
11 Institut Jožef Stefan
Jamova 39
1000 Ljubljana
Marko Giacomelli Alexander Golovchenko
Joint Institute for Nuclear Research
Transportni procesi lahkih in težkih ion0v v snovi in njihova uporaba v medicini, medcelinskih in vesoljskih letih ter jedrskih odpadkih Transport processes of light and heavy ions in matter and their application in medicine, intercontinental and space flights, and nuclear waste 2x14
1x1M
2x14
1x1M
2x14
1x1M
2x14
1x1M
1x14
1x1M
1x14
1x1M
12 ZRC SAZU
Novi trg 2
1000 Ljubljana
Maja Andrič Alexandra Golyeva
Institute of Geography Russian Academy of Sciences
Rekonstrukcija paleookolja s pomočjo analize rastlinskih in živalskih mikrofosilov v kulturnih plasteh slovenskih arheoloških najdišč Microscopic biological remains in cultural layers of Slovenian archaeological sites as a tool for palaeoenvironmental reconstructions / 1X14 2x14 2x14 2x14 2x14
13 Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko
Jadranska 19
1000 Ljubljana
Matija Cencelj Arkadij Borisovič Skopenkov
Steklov Mathematical Institute
Russian Academy of Sciences
Geometrijska topologija mnogoterosti  Geometric topology of manifolds 3X14 1x3M
2x1M
4X14 1x3M
3x1M
3X14 1x3M
2x1M
14 Univerza v Ljubljani
Filozofska fakulteta
Aškerčeva 2
1000 Ljubljana
Blaž Podlesnik Anatoly Polikarpov
Lomonosov Moscow State University Faculty of Philology
Informacijske tehnologije v leksigrafiji kot podpora za nov rusko-slovenski in slovensko-ruski slovar Information tehnologies in lexicography as a foundation for new Slovene-Russian and Russian-Slovene dictionaries 2X14 2X14 3X14 3X14 4X14 4X14
15 Univerza v Ljubljani
Filozofska fakulteta
Aškerčeva 2
1000 Ljubljana
Miha Javornik Borisovich Vladimir Kataev
Lomonosov Moscow state University Faculty of Philology
Literatura in intermedialnost (k vprašanju sodobnih umetnostnih oblik) Literature and Intermediality (On the question of the Contemporary Art Forms) 2X14 2X14 3X14 3X14 4X14 4X14
Prilogi: