Mednarodno sodelovanje

Portugalska

Razpisi in pozivi

Rokovnik - Javni razpis za sofinanciranje znanstveno-raziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Portugalsko republiko v letih 2006 do 2007

Razpis
  • Objava javnega razpisa
20.05.2005
  • Zaključek razpisa
20.06.2005
do 15.00 ure
  • Odpiranje vlog s strani strokovne komisije
19.8.2005
ob 12.00 uri
  • Zasedanje slov.- portug. komisije za Z&T sodelovanje
16.01.2006
  • Objava liste projektov sprejete na zasedanju skupnega odbora
20.01.2006
  • Seja upravnega odbora agencije
31.01.2006
  • Objava liste projektov potrjenih na UO ARRS
01.02.2006
  • Obvestila organizacijam o izbranih projektih
23.02.2006
  • Čas izvajanja predmeta razpisa
24 mesecev