Mednarodno sodelovanje

Norveška

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati javnega razpisa za sofinanciranje znanstveno raziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Kraljevino Norveško v letih 2006 -2007

Na podlagi enostranskega Javnega razpisa za sofinanciranje znanstveno-raziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Kraljevino Norveško v letih od 2006-2007, pripravljenega predloga izbora vlog za sofinanciranje s strani direktorja imenovane strokovne komisije in Sklepa Upravnega odbora Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS, št. 404-03-15/2005/8, je odobreno sofinanciranje 5 projektov znanstveno raziskovalnega sodelovanja s Kraljevino Norveško.

 

Zap. št. Šifra
org.
(RO)
SI SI SI Obiski v
2006
Obiski v
2007
Naziv
organizacije
Naziv nosilca Naslov projekta v NO V SI V NO V SI
1 795 Univerza v Mariboru
Fakulteta za strojništvo
Smetanova 17
2000 Maribor
Sonja Šoštar Turk Membranske tehnike za obdelavo industrijske odpadne vode 1x14 dni
1x30 dni
1x 10 dni
1x 30 dni
1x 14 dni
1x30 dni
1x 10 dni
1x 30 dni
2 105 Nacionalni inštitut za biologijo
Večna pot 111
1000 Ljubljana
Tamara Lah Turnšek Karekterizacija izvornih možganskih tumorskih celic 1x 1teden
1x 2 tedna
1x 3 mesece
1x 1 teden
1x 2 tedna
1x 3 tedne
1x 1teden
1x 2 tedna
1x 3 mesece
1x 1 teden
1x 2 tedna
1x 3 tedne
3 101 Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko
Jadranska 19
1000 Ljubljana
Bojan Orel Gometrijski pristop k numeričnemu reševanju parcialnih diferencialnih enačb 3x do 14 dni
1x 3 mesece
1x1 mesec
3x 5 dni
1x2 meseca"
3x do 14 dni
1x 3 mesece
1x1 mesec
3x 5 dni
1x2 meseca
4 1538 Univerza v Ljubljani
Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška 25
1000 Ljubljana
Robert Golob Izdelava metodologije modeliranja dolgoročnih terminskih cen električne energije 2 x 14 dni 2 x 14 dni 1 x 14 dni 1 x 14 dni
5 1664 Alpina d.d.
Strojarska ulica 2
4226 Žiri
Robert Križnar Razvoj in izdelava tehnološko superiornega tekmovalnega čevlja za tek na smučeh na najvišjem nivoju 6 obiskov (treh raziskovalcev) po 5 dni
2obiska (1 raziskovalca) po 1 mesec
6 obiskov (2 raziskovalcev) po 4 dni 5 obiskov (3 raziskovalcev) po 5 dni
1 obisk (1 raziskovalca) po 1 mesec
6 obiskov (2 raziskovalcev) po 4 dni

 

Priloge: