Mednarodno sodelovanje

Nemčija

Razpisi in pozivi

Rokovnik - Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Zvezno republiko Nemčijo v letih 2018 – 2019

Razpis
  Okvirni datum

  Objava javnega razpisa, Ur.l. RS, št. 29/2017

09.06.2017

  Zaključek javnega razpisa

07.09.2017

  Odpiranje vlog

25.09.2017

  Ocenjevanje vlog

23.10.2017

  Zasedanje mešane komisije

23.11.2017

  Objava rezultatov na spletni strani agencije

27.12.2017

  Obvestilo prijaviteljem o vlogah

29.12.2017
Legenda
Zaključeno
  V teku oz. naslednje na vrsti
  Načrtovano