Mednarodno sodelovanje

Makedonija

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati javnega razpisa za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo v letu 2012 - 2013

Objavljamo Protokol 15. zasedanja Slovensko - makedonskega odbora, ki je potekalo dopisno v novembru in decembru 2012, v zvezi z Javnim razpisom za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo v letih 2012-2013 (Ur.l. RS, št. 22/2011), podpisan decembra 2012 (korespondenčno).

Od skupno obravnavanih 41 projektov je za sofinanciranje v letu 2013 izbranih 13 projektov.

Sofinanciranje v letu 2013 je vezano na sprejem programa dela in finančnega načrta agencije za navedeno leto ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu.

Izbor prijav za sofinanciranje postane uradno veljaven, ko direktor agencije podpiše sklep o sofinanciranju.

 

Prilogi:

  • Protokol 15. zasedanja Slovensko - makedonskega odbora:
  • Tabela sprejetih projektov: