Mednarodno sodelovanje

Makedonija

Razpisi in pozivi

Rokovnik - Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo v letih 2017- 2018

Razpis
  Okvirni datum

  Objava javnega razpisa

22.04.2016, Ur.l. RS, št. 29/2016

  Zaključek javnega razpisa

15.06.2016 ob 15.00 uri

  Odpiranje vlog

20.06.2016

  Ocenjevanje vlog

23.09.2016

  Zasedanje mešane komisije

07.03.2017

  Obvestila prijaviteljem o vlogah

31.3.2017

  Objava rezultatov na spletni strani ARRS

04.04.2017
Legenda
Zaključeno
  V teku oz. naslednje na vrsti
  Načrtovano