Mednarodno sodelovanje

Japonska

Razpisi in pozivi

Razpis podoktorskih štipendij za kandidate iz Republike Slovenije - JSPS, Japonska (november 2004)

Na podlagi Memoranduma o soglasju o znanstvenem sodelovanju med Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije in Japonskim združenjem za spodbujanje znanosti (JSPS) JSPS vsako leto zagotavlja tri podoktorske štipendije za raziskovalno delo na Japonskem za raziskovalce iz Republike Slovenije.

Štipendije so namenjene mladim, obetajočim raziskovalcem za raziskovalno delo pod vodstvom japonskih znanstvenikov na japonskih raziskovalnih inštitutih in univerzah. Kandidati se prijavijo pri Ministrstvu RS za šolstvo, znanost in šport.

Trajanje: 12 – 24 mesecev

Rok prijave pri MŠZŠ: 30.06.2005 (za japonsko fiskalno leto 2005 – od 1.4.2005 – 31.3.2006)

Odhod na Japonsko: med 1.4. in 30.11.2005

Pogoji:

  • državljanstvo Republike Slovenije,
  • doktorat znanosti (od pridobitve doktorata ne sme miniti več kot 6 let),
  • kandidati, ki jim je bila v preteklosti že dodeljena štipendija JSPS, ne morejo ponovno kandidirati,
  • potreben je vnaprejšnji dogovor z japonskim gostiteljem o programu raziskovanja oz. dela

Stroški: JSPS krije stroške povratne letalske vozovnice, mesečno nadomestilo, nadomestilo za namestitev v enkratnem znesku, lokalni prevoz, nezgodno in zdravstveno zavarovanje)

Kandidati se prijavijo na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport RS. Prijavnemu obrazcu (ni v elektronski obliki) je potrebno priložiti naslednje dokumente:

  • kopijo doktorata s prevodom v angleški ali japonski jezik (ni potrebno overiti),
  • priporočilno pismo nadrejenega
  • pisno soglasje japonskega gostitelja

Informacije in prijave:

ga. Alenka Mihailovski,
tel. 01 4784 690,
e-pošta: alenka.mihailovski@gov.si