Mednarodno sodelovanje

Japonska

Razpisi in pozivi

Razpis podoktorskih štipendij za kandidate iz Republike Slovenije - JSPS, Japonska

Na podlagi Memoranduma o soglasju o znanstvenem sodelovanju med Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije in Japonskim združenjem za spodbujanje znanosti (JSPS) JSPS vsako leto zagotavlja tri podoktorske štipendije za raziskovalno delo na Japonskem za raziskovalce iz Republike Slovenije v okviru naslednjih programov:

  1. podoktorske štipendije za tuje raziskovalce (JSPS Postdoctoral Fellowship for Overseas Researchers) in
  2. povabilne štipendije za raziskovanje na Japonskem (JSPS Invitation Fellowships for Research in Japan)

Ad1.

Štipendije so namenjene mladim, obetajočim raziskovalcem za raziskovalno delo pod vodstvom japonskih znanstvenikov na japonskih raziskovalnih inštitutih in univerzah. Kandidati se prijavijo pri Ministrstvu RS za šolstvo, znanost in šport.

Trajanje: 12 – 24 mesecev
Rok prijave pri MŠZŠ: 30. april 2004
Pogoji za kandidaturo: državljanstvo Republike Slovenije, doktorat znanosti (od pridobitve doktorata ne sme miniti več kot 6 let)
Področja raziskovanja: naravoslovne vede, humanistika, družbene vede
Stroški: JSPS krije stroške povratne letalske vozovnice, mesečno nadomestilo, nadomestilo za namestitev v enkratnem znesku, lokalni prevoz, nezgodno in zdravstveno zavarovanje)

Ad2.

Program omogoča japonskim znanstvenikom, da k skupnim raziskavam povabijo tuje raziskovalce. Kandidaturo slovenskega raziskovalca mora JSPS torej predložiti japonski znanstvenik.

Trajanje:

  • kratkoročne štipendije: 14 – 60 dni (povabilo renomiranim tujim znanstvenikom k sodelovanju v diskusijah, seminarjih, predavanjih ipd.)
  • dolgoročne šteipendije: 2 – 10 mesecev (povabilo tujim znanstvenikom k sodelovanju pri raziskovalnemu delu z znanstveniki na japonskih univerzah in raziskovalnih inštitutih)

Rok prijave: 14. maj 2004 (do tega datuma mora japonski znanstvenik kandidaturo predložiti JSPS)
Pogoji za kandidaturo:

  • državljanstvo Republike Slovenije
  • ad a). kandidati so lahko renomirani znanstveniki, univerzitetni profesorji in druge osebe z uglednimi dosežki in izkušnjami na svojem področju dela
  • ad b). kandidati so lahko doktorji znanosti (od datuma pridobitve doktorata mora miniti vsaj 6 let ali več)

Področja: naravoslovne vede, humanistika, družbene vede
Stroški:

  • ad a). JSPS krije stroške povratne letalske vozovnice, dnevnice, lokalni prevoz
  • ad b). JSPS krije stroške povratne letalske vozovnice, mesečno nadomestilo, lokalni prevoz, stroške raziskav v enkratnem znesku.

V vseh primerih je potreben vnaprejšnji dogovor z japonskim znanstvenikom o programu raziskovanja oz. dela.

Podrobnejše informacije:
Ad 1.     http://www.jsps.go.jp/english/e-fellow/long_16.html
Ad 2.     http://www.jsps.go.jp/english/e-inv/main.htm

Informacije in prijave: ga. Alenka Mihailovski, tel. 01 4784 690, e-pošta: alenka.mihailovski@gov.si