Mednarodno sodelovanje

Izrael

Novice, obvestila

Obnovljeno dvostransko sodelovanje med Republiko Slovenijo in Državo Izrael prinaša sofinanciranje dvoletnih bilateralnih raziskovalnih projektov

Po letu 2008 se vnovič vzpostavlja dvostransko sodelovanje med Republiko Slovenijo in Državo Izrael. Ključna novost obnovljenega dvostranskega sodelovanja je dogovor o sofinanciranju dvoletnih bilateralnih raziskovalnih projektov in ne le mobilnostnega sodelovanja, ki je bilo predmet sodelovanja v obdobju 2006 – 2008.

Dne 10. 11. 2017 je bil objavljen Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Državo Izrael v letih 2018 – 2020. Namen javnega razpisa je:

  • okrepiti znanstvenoraziskovalno sodelovanje z Državo Izrael in s tem omogočanje poglobljenega znanja ter znanstveno-tehnološkega napredka na strateško pomembnih področjih s sodelovanjem slovenskih in izraelskih raziskovalcev,
  • okrepiti sodelovanje v okviru Obzorja 2020, spodbuditi skupne prijave na razpise EU na področju raziskav in inovacij ter na druge mednarodne razpise in
  • povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev in število gostovanj vrhunskih izraelskih raziskovalcev v Sloveniji.

Javni razpis omogoča sofinanciranje izvajanja dvoletnih dvostranskih raziskovalnih projektov predvidoma v obdobju od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2020 na skupno dogovorjenih prednostnih področjih:

  1. Inovativno upravljanje z vodami in tehnologije spremljanja (vključno s spremljanjem na daljavo) / Innovative water management and monitoring technologies (including remote sensing) in
  2. Digitalni vidiki raziskav na področju družboslovja in humanistike  / Digital aspects of research in social science and humanities.

Prijavitelj se v prijavni vlogi opredeli za eno od navedenih prednostnih področij. Prijave morajo raziskovalne skupine oddati v obeh državah.

Okvirna višina sredstev za slovenske prijavitelje je 400.000 evrov. Izbranih bo do pet dvostranskih raziskovalnih projektov.

Temeljni oziroma aplikativni dvostranski raziskovalni projekti bodo sofinancirani v obdobju trajanja 24 mesecev, predvidoma od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2020 v višini do 100.000 EUR na projekt za celotno obdobje sofinanciranja raziskovalne dejavnosti, oziroma največ do 50.000 EUR za vsako leto.

Rok za prijavo je 31. 1. 2018 do 14. ure.

Kontakti: