Mednarodno sodelovanje

Italija

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati Javnega razpisa za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Italijansko republiko v letih 2011 - 2013

Objavljamo rezultate Javnega razpisa za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Italijansko republiko v letih 2011 - 2013 (Ur. l. RS, št. 33/2010, z dne 21.04.2010) v obliki Izvršnega Programa znanstvenega in tehnološkega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Italijansko republiko v letih 2011-2013, ki je bil sprejet po dopisni poti dne 21.01.2011. Na razpis v Republiki Sloveniji je v roku prispelo 80 pravilno označenih vlog. Slovensko-italijanski odbor je sklenil, da bosta državi sofinancirali 13 skupnih projektov v obdobju od 1.1.2011 do 31.12.2012; od tega so trije na italijanski strani projekti velikega pomena."

Priloga: