Mednarodno sodelovanje

Francija

Razpisi in pozivi

Rokovnik - Javni razpis za sofinanciranje raziskovalnih projektov med Republiko Slovenijo in Komisariatom za alternativne energije in atomsko energijo (CEA) Francoske republike v letih 2021–2022

  Okvirni datum

  Objava javnega razpisa

19.06.2020,  Ur.l. RS, št. 89/2020

  Zaključek razpisa

17.09.2020 do 14.00

  Odpiranje prijav

23.09.2020

  Priprava prednostnega seznama prijav

07.12.2020

  Zasedanje mešane komisije/skupnega odbora

07.12 2020

  Objava seznama sprejetih bilateralnih projektov na spletni strani agencije

15.02.2021

  Obvestila prijaviteljem o prijavah

15.02.2021

  Predvideni čas izvajanja razpisa

01.01.2021 do 31.12.2022
Legenda
Zaključeno
  V teku oz. naslednje na vrsti
  Načrtovano