Mednarodno sodelovanje

Francija

Razpisi in pozivi

Rokovnik - Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Francosko republiko Program PROTEUS v letih 2013-2014

Razpis
  Okvirni datum

  Objava javnega razpisa

17.02.2012, Ur.l. RS, št.

  Zaključek javnega razpisa

29.05.2012

  Odpiranje vlog

01.06.2012

  Ocenjevanje vlog

21.06.2012

  Zasedanje mešane komisije

19.12.2012

  Objava liste sprejetih projektov na spletni strani agencije

21.01.2013

  Obvestila prijaviteljem o vlogah

03.06.2013
Legenda
Zaključeno
  V teku oz. naslednje na vrsti
  Načrtovano