Mednarodno sodelovanje

Francija

Novice, obvestila

Napoved objave javnega razpisa za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Komisariatom za atomsko energijo - CEA v mesecu aprilu 2008

Zaradi izjemno kratkega roka za predložitev prijav (razpis bo odprt v obeh državah do 16. maja 2008) objavljamo kratko informacijo o najavljenem javnem razpisu.

Datum objave: 25. april 2008

Datum zaključka: 16. maj 2008

Izdajatelj: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, ARRS

Status: Planiran javni razpis

Kontaktna oseba: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije: Primož Pristovšek (tel. 400 5971)

Objava razpisa: V Uradnem listu RS

Objava razpisa in razpisne dokumentacija/obrazci in navodila: ARRS

Obrazložitev k napovedniku objave javnega razpisa, zaradi kratkega roka za predložitev prijav

Predmet javnega razpisa:

Sofinanciranje mednarodnih znanstvenoraziskovalnih projektov na naslednjih področjih:

Znanosti o življenju

 • Novi markerji (geni in proteini), vpleteni v karcinogenezo, apoptozo, celični stres ter regeneracijo tkiv
 • Možganski tumorji : imaging in nove terapije

Raziskave globalne varnosti

 • Monitoring radioaktivnosti (meritve kontaminacij, strategije izrednih razmer, zaščita pred sevanjem ...)
 • Detekcija skritih objektov in eksplozivov

Jedrska energija

 • Jedrska varnost (staranje materialov, podaljšanje življenjske dobe, človeški faktor, reaktorska fizika, termohidravlika, materiali, korozija, erozija, strukturna mehanika, probabilistične in deterministične varnostne analize, hude nesreče, nove reaktorske tehnologije)
 • Odstranjevanje radioaktivnih odpadkov (primernost naravnih struktur, migracija nuklidov, inženirske ovire, tehnologije predelovanja jedrskih odpadkov itd.)
 • Materiali za izjemne pogoje
 • Jedrski podatki
 • Reaktorska dozimetrija

Nove tehnologije za energijo

 • Materiali za napredne baterije
 • Napredni katalizatorji za PEM (polimerne elektrolitske membrane), gorivne celice
 • Produkcija vodika, shranjevanje in distribucija.

Namen in cilji razpisa

Namen razpisa je v skladu z Resolucijo o Nacionalnem raziskovalnem in razvojnem programu za obdobje 2006-2010 (Uradni list RS, št.3/2006) in usmeritvami Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije v obliki Uredbe o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju med Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije ter Komisariatom za atomsko energijo na področju znanstvenih raziskav omogočiti poglobitev znanja, znanstveni napredek, gospodarsko učinkovitost ter hitrejši gospodarski razvoj Slovenije s sodelovanjem slovenskih in francoskih raziskovalcev oz. nacionalnih partnerjev.

Opomba: Na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost RS je v letu 2007 že bil (drugič) objavljen Javni razpis s CEA. Za pripravo na letošnji javni razpis si lahko ogledate že objavljeni in zaključeni razpis, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 48/2007 oz. na domači strani agencije v rubriki "Javni razpisi iz leta 2007", skupaj z razpisno dokumentacijo.

Okvirna višina sredstev

Predvidena orientacijska višina sredstev za izvedbo tega razpisa je 420.000 EUR. Agencija bo predvidoma sofinancirala 3-5 najboljših projektov. Realizacija razpisa je vezana na zagotovitev sredstev s strani Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije.

Obdobje porabe sredstev

Predvideni rok začetka sofinanciranja je 1.10.2008.

Razpisna dokumentacija

Razpisna dokumentacija bo na voljo na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost RS, delovno področje za mednarodno sodelovanje, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana in na spletni strani www.arrs.gov.si.