Mednarodno sodelovanje

Danska

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati javnega razpisa za sofinanciranje znanstveno-raziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Kraljevino Dansko v letih 2005 in 2007

Na podlagi enostranskega Javnega razpisa za sofinanciranje znanstveno-raziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Kraljevino Dansko v letih od 2006-2007, pripravljenega predloga izbora vlog za sofinanciranje s strani direktorja imenovane strokovne komisije in Sklepa Upravnega odbora Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS, št. 404-03-14/2005/10, se odobri sofinanciranje 8 projektov znanstveno raziskovalnega sodelovanja s Kraljevino Dansko.

 

Vrstni
red
Šifra
org.
(RO)
SI SI SI Obiski v
2006
Obiski v
2007
Naziv
organizacije
Naziv nosilca Naslov projekta v DK V SI V DK V SI
1 2334 Univerza v Mariboru
Medicinska fakulteta
Slomškov trg 15
2000 Maribor"
Avrelija Cencič Biokemijski markerji kot indikatorji interakcij celic intestinalnega trakta in probiotičnih bakterij 2x do 14 dni 1x do 3 mesece 2x do 14 dni 1x do 3 mesece 2x do 14 dni 1x do 3 mesece 2x do 14 dni 1x do 3 mesece
2 1554 Univerza v Ljubljani
Fakulteta za matematiko in fiziko
Jadranska 19
1000 Ljubljana
Norma Suzana Mankoč Borštnik Kako preseči Standardni model elektrošibke in barvne interakcije 3x do 14 dni 5x 11 dni 3x do 14 dni 5x 11 dni
3 406 Univerza v Ljubljani
Veterinarska fakulteta
Gerbičeva 60
1000 Ljubljana
Peter Hostnik Serološko spremljanje okužb z IHN in VHS virusom v ribogojnicah salmonidnih vrst rib v Sloveniji 1x dva tedna 1x 7 dni 1x dva tedna nič
4 1540 Politehnika Nova Gorica
Vipavska 13
5000 Nova Gorica
Branka Mozetič Fiziološka funkcija antocianinov v različnih rastlinah 2 (1x2 tedna and 1x1 teden) 2 (en teden) 1 mesec 2(1x2 tedna and 1x1 teden) 2(en teden) 1 mesec
5 787 Univerza v Ljubljani
Fakulteta za farmacijo
Aškerčeva 7
1000 Ljubljana
Janko Kos Proteaze kot diagnostični kazalci pri raku črevesja 3x do 14 dni    3x do 14 dni 3x do 14 dni 3x do 14 dni
6 782 Univerza v Ljubljani
Fakulteta za strojništvo
Aškerčeva 6
1000 Ljubljana
Mihael Junkar Izboljšanje natančnosti mikro elektroerozijske obdelave 4x do 14 dni 1x do 3 mesece 2x do 14 dni 4x do 14 dni 1x do 3 mesece 2x do 14 dni
7 406 Univerza v Ljubljani
Veterinarska fakulteta
Gerbičeva 60
1000 Ljubljana
Milka Vrecl Farmakološka karakterizacija aktivacije in procesiranja receptorjev s sedmimi transmembranskimi območji (7 TM receptorjev: praktični pristop 2x do 14 dni 1x do 3 mesece 2x 14 dni 2x do 14 dni 1x do 3 mesece 2x 14 dni
8 481 Univerza v Ljubljani
Biotehniška fakulteta
Jamnikarjeva 101
1000 Ljubljana
Nina Gunde Cimerman Ekstremotolerantne in ekstremofilne vrste nitastih gliv rodu Penicllium osamljene iz ledu, slanice in konzervirane hrane 1x dva tedna 1x dva tedna 2x dva tedna 2x dva tedna
Prilogi:
  • Odobreni slovensko - danski raziskovalni projekti 2006-2007/ Slovene - Danish S&T Cooperation 2006-2007