Mednarodno sodelovanje

Črna gora

Razpisi in pozivi

Rokovnik - Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Črno goro v letih 2016 – 2017

  Okvirni datum

  Objava javnega razpisa

17.04.2015, Ur.l. RS, št. 26/15

  Zaključek javnega razpisa

17.06.2015

  Odpiranje vlog

18.06.2015

  Ocenjevanje vlog

06.10.2015

  Zasedanje mešane komisije

19.02.2016

  Objava rezultatov na spletni strani agencije

22.02.2016

  Obvestila prijaviteljem o vlogah

08.04.2016
Legenda
Zaključeno
  V teku oz. naslednje na vrsti
  Načrtovano