Mednarodno sodelovanje

Ciper

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati Javnega razpisa za sofinanciranje znanstveno-tehnološkega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Ciper v letih 2006 in 2007

Na prvem zasedanju slovensko-ciprske mešane komisije, dne 20. in 21. oktobra 2005 v Nikoziji je bilo od obravnavanih 11 projektov, sprejetih 5 skupno slovensko-ciprskih projektov in 1 pogojno, ker ciprska stran še ni zagotovila dodatnih sredstev. Sprejeti projekti so navedeni v prilogi 2 Protokola 1. zasedanja Mešane slovensko-ciprske komisije za projektno sodelovanje.

Čas izvajanja skupnih slovensko-ciprskih projektov je 2 leti, in sicer od 1. januarja 2006 do 31. decembra 2007.

Rezultat Javnega razpisa za sofinanciranje znanstveno-tehnološkega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Ciper v letih 2006 in 2007 je šest sprejetih projektov, čas izvajanja projektov je 2 leti, od oktobra 2005 do oktobra 2007.

 

Št. Šifra
org.
(RO)
Naziv organizacije Naziv nosilca Nosilec Naslov projekta  Naslov projekta 
    SI   CYP SI ANG
1 312 Klinični center Ljubljana
Zaloška 7
1000 Ljubljana
Dr. Pavel Poredoš Nicolaides Andreas Vrednotenje arteriosklerotičnih plakov; variabilnost med zdravstvenimi centri Atherosclerotic plaque characterisation:intercentre variability
2 796 Univerza v Mariboru
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
Smetanova 17
2000 Maribor
Dr. Damjan Zazula Constantintos Pattichis
University of Cyprus, Department of Computer Science
Uvajanje statističnih in entropijskih meril za zaznavanje patoloških sprememb v površinskih elektromiogramih Detection of pathological changes in surface electromiograms using statical and entropy-based aproaches
3 582 Univerza v Ljubljani
Fakulteta za socialno delo
Kardeljeva ploščad 5
1000 Ljubljana
dr.Tanja Rener Spyros Spyrou
Cyprus College
Nasilje v družini: Temeljni problemi, predlogi preventive in ukrepov. Primerjava med Slovenijo in Ciprom. Domestic Violence: Basic problems, Recommendations for prevention and policy Measures. Comparision between Slovenia and Cyprus.
4 416 Institut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije,
Cesta Žalskega tabora 2
3310 Žalec
dr. Iztok Jože Košir Kokkinofta Rebecca Spektroskopska in kemo metriočna karakterizacija slovenskih in ciprskih sadnih sokov Spectroscopic and chemometric characterization of Slovene and Cypriot fruit juices
5 1027 Institut za varovanje zdravja,
Trubarjeva 2,
1000 Ljubljana
doc dr. Andrej Marušič Dr. Christos Hadjimichalel Farmakoterapija depresije in z navodili neskladna uporaba antidepresivov Pharmacotherapy of depression and compliance with antidepressants
6 302 Onkološki institut Ljubljana
Zaloška 2
1000 Ljubljana
Srdjan Novaković Andreas Hadjisavvas
The Cyprus Institute of Neurology and Genetics
Razvoj in uvedba novih metod za odkrivanje mutacij v genih BRCA 1 in 2 pri slovenskih in ciprskih bolnikih z dednim rakom dojke in /ali jajčnikov. Development and introduction of new techniques for testing for BRCA 1 and 2 mutations in hereditary breast and ovarian cancer patients from Slovenia and Cyprus

 

Priloge: