Mednarodno sodelovanje

Belgija

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati Javnega poziva slovenskim raziskovalcem za prijavo skupnih flamsko-slovenskih projektov flamski FWO kot vodilni agenciji v letu 2014 (Lead agency)

Na Javni poziv slovenskim raziskovalcem za prijavo skupnih flamsko-slovenskih projektov flamski FWO kot vodilni agenciji (Lead agency), št. 5100-1/2014-2 z dne 31.1.2014, je do 2.4.2014 prispelo 32 prijav slovenskih raziskovalcev, ki so s flamskim partnerjem do 1.4.2014 prijavili skupne flamsko-slovenske projekte na razpis Flamske fundacija za raziskave (FWO).

Konec leta 2014 je FWO obvestila ARRS, da je recenzentski postopek zaključen in da je Odbor direktorjev FWO (Board of Directors) potrdil sofinanciranje flamskih sklopov treh flamsko-slovenskih projektov. Rezultati flamskega izbora so objavljeni na spletni strani FWO.

Znanstveni svet ARRS je 1.12.2014 obravnaval predlog FWO in ga potrdil s sklepom o predlogu sofinanciranja slovenskega sklopa treh flamsko-slovenskih projektov. Na podlagi tega sklepa je agencija v sofinanciranje sprejela tri flamsko-slovenske projekte.

Priloga:
  • Odobrene prijave: