Mednarodno sodelovanje

Belgija

Novice, obvestila

Razpis Belgijske frankofone skupnosti Valonija-Bruselj (WBI) za podelitev štipendij odličnosti tujim raziskovalcem

Veleposlaništvo Kraljevine Belgije nas je obvestilo, da je objavljen javni poziv oziroma razpis Belgijske frankofone skupnosti Valonija-Bruselj (WBI) za podelitev štipendij odličnosti tujim znanstvenim raziskovalcem ter zainteresiranim kandidatom za doktorantske študije in postdoktorantske specializacije. Omenjene specialistične študije in programi znanstvenih raziskav bodo organizirani na univerzah in v raziskovalnih ustanovah omenjene skupnosti WBI in sicer na naslednjih prednostnih področjih raziskav :

  • Promet in logistika
  • Mehatronika
  • Biokemija in farmacevtika
  • Agro-živilske tehnologije
  • Aeronautika in raziskave vesolja
  • Okoljevarstvene tehnologije in obnovljivi viri energije

V primeru posebej izraženega interesa bodo pri podelitvi štipendij upoštevane tudi prijave kandidatur za programe specializacij s področja humanističnih in umetnostnih znanosti.

Informativni roki prijave (merodajni so podatki v obrazcu IN WBI application form, gl. spodaj):

  • za prijave štipendij za doktorski ali podoktorski študij (v trajanju vsaj enega leta) je skrajni rok za dostavo prijav oziroma pošiljanje izpolnjene priložene dokumentacije 1. marec 2015.
  • za prijave raziskovalnih štipendij je rok za pošiljanje ustrezne dokumentacije do 1. maja 2015, če je predviden odhod v tujino med oktobrom 2015 in januarjem 2016, oz. 1. oktobra 2015, če je predviden odhod v tujino med februarjem 2016 in majem 2016.

Vso zahtevano dokumentacijo je potrebno nasloviti v skladu z navodili v obrazcu IN WBI application form (gl. spodaj) na naslednjo kontaktno osebo :

Mme Laurie DELCOURTE
Service des bourses d’études, formateurs & lecteurs
Place Sainctelette, 2 – 1080 Bruxelles
Tél. : 0032 (0)2 421 85 91
e-mail: l.delcourte@wbi.be
www.wbi.be  

Razpis je objavljen na spletni strani http://www.wbi.be/fr/inwbi.

 

Obrazec: