Mednarodno sodelovanje

Belgija

Novice, obvestila

Dopolnilo k Javnemu pozivu slovenskim raziskovalcem za prijavo skupnih flamsko-slovenskih projektov flamski FWO kot vodilni agenciji

Slovenski sklop skupnega projekta se lahko izvaja tudi v trajanju do štirih let (oz. do treh let, če ga slovenski nosilec prijavi kot podoktorskega), vendar ne dlje kot flamski sklop skupnega projekta; štiriletni projekt se financira do 75.000 EUR letno. Financiranje slovenskega sklopa ne sme presegati več kot 300.000 EUR. (oz. 3400 letnih raziskovalnih ur cenovne kategorije B, če ga slovenski nosilec prijavi kot podoktorskega) v celotni dobi izvajanja projekta.

Poziv in dopolnilo poziva sta objavljena na spletni strani agencije.