Mednarodno sodelovanje

Belgija

Novice, obvestila

Poziv prijaviteljem javnega razpisa Slovenija - Flandrija - Razpis flamske vlade za projekte v letu 2008 z dne 22.1.2008 za posredovanje podatkov o prijavljenih projektih

31. marca 2008 je potekel rok za prijavo projektov na razpis Flamske vlade za leto 2008, ki jih Flandrija sofinancira iz Programa sodelovanja s srednjo in vzhodno Evropo.

Prijavitelje iz Slovenije pozivamo, da do 24.4.2008 na naslov primoz.pristovsek@arrs.si posredujete kratke informacije o prijavljenih projektih na omenjeni razpis, ki naj vključujejo: naslov projekta, nosilca projekta na slovenski strani, flamskega partnerja, morebitno tretjo sodelujočo državo oz. institucijo, kratko vsebino in namen projekta, njegovo skupno vrednost in predvideno sofinanciranje sodelujočih.

Te informacije bodo služile članom Mešane komisije Slovenija - Flandrija iz Slovenije kot podlaga pri pogovorih s predstavniki Flamske administracije za zunanje zadeve.