Mednarodno sodelovanje

Bosna in Hercegovina

Razpisi in pozivi

Rokovnik - Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo ter Bosno in Hercegovino v letih 2016-2017

  Okvirni datum

  Objava javnega razpisa

03.04.2015, Ur.l. RS, št. 23/15

  Zaključek razpisa

15.06.2015

  Odpiranje vlog

18.06.2015

  Ocenjevanje vlog

14.07.2015

  Zasedanje mešane komisije/skupnega odbora

15.01.2016

  Objava liste sprejetih projektov na spletni strani agencije

05.02.2016

  Obvestila prijaviteljem o vlogah

31.03.2016
Legenda
Zaključeno
  V teku oz. naslednje na vrsti
  Načrtovano