Mednarodno sodelovanje

Argentina

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati Javnega razpisa za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Argentino v letih 2012 - 2014

Objavljamo izbor prijav za sofinanciranje z Javnega razpisa Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Argentino v letih 2012-2014 (Ur. l. RS, št. 6/2011), ki ga je sprejela Slovensko - argentinska meddržavna komisija za znanost in tehnologijo.

Odbor je korespondenčno obravnaval 18 formalno pravilnih prijav skupnih projektov in izbral 15 prijav za sofinanciranje do 31.12.2014. Izbor prijav za sofinanciranje postane uradno veljaven, ko ga s sklepom potrdi direktor ARRS.

 

Priloge: