Pečat odličnosti

Kontaktne osebe

  Sektor za mednarodno sodelovanje
  Lucija Učakar Petrovčič
- vodilna agencija
tel. (01) 400 5944
e-pošta: Lucija.Ucakar-Petrovcic@aris-rs.si