Pečat odličnosti

Razpisi in pozivi

Rokovnik - Javni poziv za (so)financiranje sheme podoktorskega usposabljanja Marie Skłodowska-Curie COFUND - Pečat odličnosti

Razpis
  Okvirni datum

  Objava javnega poziva

22.11.2023

  Zaključek javnega poziva

08.12.2023

  Odpiranje prijav

11.12.2023

  Seja ZSA

december 2023

  Objava rezultatov na spletni strani agencije

december 2023
Legenda
Zaključeno
  V teku oz. naslednje na vrsti
  Načrtovano