Predstavitev

Novice, obvestila

Partnerstvo DUT: objavljen prvi mednarodni razpis

V sredo, 21. 9. 2022, je evropsko partnerstvo Spodbujanje prehodov na trajnostno prihodnost v mestnih okoljih (ang. Driving Urban Transitions towards a Sustainable Future – DUT) objavilo svoj prvi mednarodni razpis. Namen razpisa je podpreti transnacionalne raziskovalne in inovacijske projekte, ki bi mestom pomagali pri prehodu na bolj trajnostno gospodarstvo in delovanje.

Pri razpisu sodelujejo partnerji iz 27 držav: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Islandija, Italija, Latvija, Litva, Madžarska, Nemčija, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovenija, Španija, Švedska, Švica, Turčija in Združeno kraljestvo. Okvirni proračun razpisa, zagotovljen iz prispevkov sodelujočih agencij in sredstev Evropske komisije, znaša 90 mio EUR. Okvirni znesek financiranja za prijavitelje iz Slovenije je 300.000 EUR.


Razpisne tematike:

Energetsko pozitivna okrožja in soseske (PED)

 1. Energetske skupnosti – energetski prehod, ki ga poganja civilna družba
 2. Strategije energetske prožnosti – tehnološki, pravni, družbeni izzivi
 3. Energetska učinkovitost v obstoječih strukturah mestnih okolij

15-minutna mesta (15mC)

 1. Krepitev prepleta funkcij in storitev v mestnih okoljih
 2. Spodbujanje trajnostnih rešitev za osebno mobilnost in logistiko na obrobju mest (in širše)
 3. Ponoven razmislek o mestnih javnih prostorih in ulicah za živahne, trajnostne soteske

Krožno gospodarstvo v mestnih okoljih (CUE)

 1. Souporaba virov in krožnost v mestnih okoljih
 2. Rešitve, ki temeljijo na naravi
 3. Prehranski sistemi v mestnih okoljih


Raziskovalne organizacije iz Slovenije se lahko na prvi mednarodni razpis partnerstva DUT prijavijo ob upoštevanju mednarodnih in nacionalnih pogojev upravičenosti.

Razpis je zanimiv za različna znanstvena področja, priporočeni so interdisciplinarni pristopi. Mednarodni projektni konzorcij mora vključevati vsaj tri prijavitelje iz vsaj treh sodelujočih držav, v konzorcij pa morajo biti izrecno vpeti tudi deležniki (javni mestni organi, podjetja, nevladne organizacije itd.). Pri opredelitvi ciljev projekta je treba upoštevati potrebe uporabnikov in jasno navesti dodano vrednost transnacionalnega sodelovanja. Izbrani projekti bodo financirani za obdobje treh let (tj. največ 36 mesecev).

Rok za oddajo prijave v prvi fazi je 21. november 2022 do 13. ure po srednjeevropskem času.


Predvidena časovnica razpisa:

 • objava razpisa: 21. september 2022
 • rok za oddajo kratkih prijav: 21. november 2022
 • rezultati prve faze: marec 2023
 • rok za oddajo razširjenih prijav: 3. maj 2023
 • rezultati druge faze in odločitve o financiranju: julij 2023
 • začetek financiranja projektov: september 2023–januar 2024


Partnerstvo DUT in ARRS v naslednjih tednih organizirata več dogodkov:

 • 29. 9. 2022: spletni seminar ARRS s predstavitvijo partnerstva DUT in prvega mednarodnega razpisa partnerstva
 • 4. in 5. oktober 2022: uvodna konferenca partnerstva DUT v Bruslju (in po spletu)
 • 18. oktober 2022: informativni dan o prvem razpisu partnerstva DUT (po spletu)

Spletna povezava: https://dutpartnership.eu/dut_call_2022/ 

Kontaktna oseba na ARRS: Urša Novak, ursa.novak@arrs.si, 01 400 59 40