Raziskovalna infrastruktura

Domači znanstveni in poljudnoznanstveni tisk

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati Javnega razpisa za sofinanciranje izdajanja domačih periodičnih znanstvenih publikacij v letu 2021 in 2022

Objavljamo seznam odobrenih prijav za sofinanciranje izdajanja domačih periodičnih znanstvenih publikacij v letu 2021 in 2022, ki se nanaša na Javni razpis za sofinanciranje izdajanja domačih periodičnih znanstvenih publikacij v letu 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 123/20, z dne 18. 9. 2020).

Priloga: