Raziskovalna infrastruktura

Domači znanstveni in poljudnoznanstveni tisk

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati Javnega razpisa za sofinanciranje izdajanja domačih periodičnih poljudnoznanstvenih publikacij v letu 2021 in 2022

Objavljamo seznam odobrenih prijav za sofinanciranje izdajanja domačih periodičnih poljudnoznanstvenih publikacij v letu 2021 in 2022, ki se nanaša na Javni razpis za sofinanciranje izdajanja domačih periodičnih poljudnoznanstvenih publikacij v letu 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 139/20, z dne 9. 10. 2020).

 

Priloga: