Raziskovalna infrastruktura

Domači znanstveni in poljudnoznanstveni tisk

Razpisi in pozivi

Rokovnik - Javni razpis za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij v letu 2019

  Okvirni datum

  Objava javnega razpisa

22.02.2019, Ur.l. RS, št. 11/19

  Zaključek javnega razpisa

09.04.2019

  Odpiranje vlog

11.04.2019

  Ocenjevanje vlog (strokovna komisija)

05.06.2019

  Seja Znanstvenega sveta agencije

03.07.2019

  Obvestila prijaviteljem o izboru prijav

17.07.2019

  Objava rezultatov na spletni strani agencije

18.07.2019
Legenda
Zaključeno
  V teku oz. naslednje na vrsti
  Načrtovano