Raziskovalna infrastruktura

Domači znanstveni in poljudnoznanstveni tisk

Razpisi in pozivi

Rokovnik - Javni razpis za sofinanciranje izdajanja domačih periodičnih znanstvenih publikacij v letu 2019 in 2020

Razpis
  Okvirni datum

  Objava javnega razpisa

21.09.2018, Ur.l. RS, št. 62/18

  Zaključek javnega razpisa

29.10.2018

  Odpiranje vlog

05.11.2018

  Ocenjevanje vlog

10.12.2018

  Seja ZSA

17.12.2018

  Sklep o izboru prijav (direktor)

18.12.2018

  Obvestila prijaviteljem o vlogah

20.12.2018

  Objava rezultatov na spletni strani agencije

21.12.2018
Legenda
Zaključeno
  V teku oz. naslednje na vrsti
  Načrtovano