Raziskovalna infrastruktura

Domači znanstveni in poljudnoznanstveni tisk

Razpisi in pozivi

Rokovnik - Javni razpis za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij v letu 2018

Razpis
  Okvirni datum

  Objava javnega razpisa

26.01.2018, Ur.l. RS, št. 5/18

  Zaključek javnega razpisa

09.04.2018

  Odpiranje vlog

11.04.2018

  Ocenjevanje vlog (strokovna komisija)

19.06.2018

  Seja Znanstvenega sveta agencije

09.07.2018

  Obvestila prijaviteljem o izboru prijav

19.07.2018

  Objava rezultatov na spletni strani agencije

20.07.2018
Legenda
Zaključeno
  V teku oz. naslednje na vrsti
  Načrtovano