Raziskovalna infrastruktura

Domači znanstveni in poljudnoznanstveni tisk

Razpisi in pozivi

Rokovnik - Javni razpis za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij v letu 2017

Razpis
  Okvirni datum

  Objava javnega razpisa

31.03.2017, Ur.l. RS, št. 15/17

  Zaključek javnega razpisa

10.05.2017

  Odpiranje vlog

12.05.2017

  Ocenjevanje vlog (strokovna komisija)

24.08.2017

  Seja Znanstvenega sveta agencije

11.09.2017

  Obvestila prijaviteljem o izboru prijav

18.09.2017

  Objava rezultatov na spletni strani agencije

19.09.2017

  Rok za predložitev ugovorov

15 dni
Legenda
Zaključeno
  V teku oz. naslednje na vrsti
  Načrtovano