Raziskovalna infrastruktura

Domači znanstveni in poljudnoznanstveni tisk

Razpisi in pozivi

Rokovnik - Javni razpis za sofinanciranje izdajanja domačih znanstvenih periodičnih publikacij v letu 2017 in 2018

Razpis
  Okvirni datum

  Objava javnega razpisa

30.09.2016, Ur.l. RS, št. 62/16

  Zaključek javnega razpisa

07.11.2016

  Odpiranje vlog

09.11.2016

  Ocenjevanje vlog

23.11.2016

  Seja ZSA

19.12.2016

  Sklep o izboru prijav (direktor)

20.12.2016

  Obvestila prijaviteljem o vlogah

21.12.2016

  Objava rezultatov na spletni strani agencije

23.12.2016
Legenda
Zaključeno
  V teku oz. naslednje na vrsti
  Načrtovano