Raziskovalna infrastruktura

Domači znanstveni in poljudnoznanstveni tisk

Razpisi in pozivi

Rokovnik - Javni razpis za sofinanciranje izdajanja domačih periodičnih poljudnoznanstvenih publikacij v letu 2017 in 2018

Razpis
  Okvirni datum

  Objava javnega razpisa

25.11.2016, Ur.l. RS, št. 74/16

  Zaključek javnega razpisa

03.01.2017

  Odpiranje vlog

05.01.2017

  Ocenjevanje vlog (strokovna komisija)

13.01.2017

  Potrditev Znanstvenega sveta agencije

06.02.2017

  Sklep o izboru prijav (direktor)

07.02.2017

  Objava rezultatov na spletni strani agencije

09.02.2017

  Obvestila prijaviteljem o vlogah

09.02.2017
Legenda
Zaključeno
  V teku oz. naslednje na vrsti
  Načrtovano