Raziskovalna infrastruktura

Domači znanstveni in poljudnoznanstveni tisk

Razpisi in pozivi

Rokovnik - Javni razpis za sofinanciranje izdajanja domačih znanstvenih periodičnih publikacij v letu 2015 in 2016

Razpis
Pogosta vprašanja
  Okvirni datum

  Objava javnega razpisa

03.04.2015, Ur.l. RS, št. 23/15

  Zaključek javnega razpisa

07.05.2015

  Odpiranje vlog

11.05.2015

  Ocenjevanje vlog

05.06.2015

  Seja ZSA

08.06.2015

  Sklep o izboru prijav (direktor)

11.06.2015

  Objava rezultatov na spletni strani agencije

15.06.2015

  Obvestila prijaviteljem o vlogah

16.06.2015
Legenda
Zaključeno
  V teku oz. naslednje na vrsti
  Načrtovano