Raziskovalna infrastruktura

Domači znanstveni in poljudnoznanstveni tisk

Razpisi in pozivi

Rokovnik - Javni razpis za sofinanciranje izdajanja domačih znanstvenih periodičnih publikacij v letu 2014

Razpis
  Okvirni datum

  Objava javnega razpisa

24.01.2014, Ur.l. RS, št. 6/14

  Zaključek javnega razpisa

24.02.2014

  Odpiranje vlog

26.02.2014

  Ocenjevanje vlog

10.03.2014

  Seja ZSA

31.03.2014

  Sklep o izboru prijav (direktor)

01.04.2014

  Objava rezultatov na spletni strani agencije

03.04.2014

  Obvestila prijaviteljem o vlogah

24.04.2014
Legenda
Zaključeno
  V teku oz. naslednje na vrsti
  Načrtovano