Raziskovalna infrastruktura

Domači znanstveni in poljudnoznanstveni tisk

Razpisi in pozivi

Rokovnik - Javni razpis za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij v letu 2014

Razpis
  Okvirni datum

  Objava javnega razpisa

04.04.2014, Ur.l. RS, št. 24/14

  Zaključek javnega razpisa

08.05.2014

  Odpiranje vlog

12.05.2014

  Ocenjevanje vlog

05.09.2014

  Sklep o izboru prijav (direktor)

06.10.2014

  Obvestila prijaviteljem o vlogah

14.10.2014

  Objava rezultatov na spletni strani agencije

15.10.2014
Legenda
Zaključeno
  V teku oz. naslednje na vrsti
  Načrtovano