Raziskovalna infrastruktura

Domači znanstveni in poljudnoznanstveni tisk

Razpisi in pozivi

Rokovnik - Javni razpis za sofinanciranje izdajanja domačih znanstvenih periodičnih publikacij v letu 2013 in 2014

Razpis
  Okvirni datum

  Objava javnega razpisa

06.09.2013, Ur.l. RS, št. 73/13

  Zaključek javnega razpisa

01.10.2013

  Odpiranje vlog

03.10.2013

  Ocenjevanje vlog

14.10.2013

  Seja ZSA

11.11.2013

  Sklep o izboru prijav (direktor)

18.11.2013

  Objava rezultatov na spletni strani agencije

19.11.2013

  Obvestila prijaviteljem o vlogah

19.11.2013
Legenda
Zaključeno
  V teku oz. naslednje na vrsti
  Načrtovano