Raziskovalna infrastruktura

Domači znanstveni in poljudnoznanstveni tisk

Razpisi in pozivi

Rokovnik - Javni razpis za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij v letu 2013

Razpis
  Okvirni datum

  Objava javnega razpisa

30.08.2013, Ur.l. RS, št. 70/13

  Zaključek javnega razpisa

25.09.2013

  Odpiranje vlog

27.09.2013

  Ocenjevanje vlog

10.10.2013

  Sklep ZSA o izboru prijav

11.11.2013

  Sklep o izboru prijav (direktor)

21.11.2013

  Obvestila prijaviteljem o vlogah

21.11.2013

  Objava rezultatov na spletni strani agencije

25.11.2013
Legenda
Zaključeno
  V teku oz. naslednje na vrsti
  Načrtovano