Raziskovalna infrastruktura

Domači znanstveni in poljudnoznanstveni tisk

Novice, obvestila

Popravka javnih razpisov za znanstvene in poljudno-znanstvene periodične publikacije v letu 2013 in 2014

Dne 20.9.2013 sta bila v Uradnem listu RS, št. 78/2013, objavljena popravka

Javnega razpisa za sofinanciranje izdajanja domačih znanstvenih periodičnih publikacij v letu 2013 in 2014 (Uradni listu RS, št. 73/13 z dne 6. 9. 2013) ter

Javnega razpisa za sofinanciranje izdajanja domačih poljudno-znanstvenih periodičnih publikacij v letu 2013 in 2014 (Uradni listu RS, št. 73/13 z dne 6. 9. 2013).

S popravkoma se (med drugim)

  • spremeni rok prijav na razpisa s 26.9.2013 na 1.10.2013
  • spremeni okvirna vrednost sredstev javnih razpisov.

Vse prijavitelje, ki so se prijavili na

Javni razpis za sofinanciranje izdajanja domačih znanstvenih periodičnih publikacij v letu 2012 (Uradni list RS, št. 76/2011) oz.

Javni razpis za sofinanciranje izdajanja poljudno-znanstvenih periodičnih publikacij v letu 2012 (Uradni list RS, št. 76/2011) pri Javni agenciji za knjigo, in vse ostale zainteresirane, vljudno vabimo k prijavi.