Raziskovalna infrastruktura

Znanstveni sestanki

Razpisi in pozivi

Pogosta vprašanja - Javni razpis za sofinanciranje znanstvenih sestankov v letu 2012

Rokovnik
Razpis

Zaradi pogostih vprašanj podajamo prijaviteljem na Javni razpis za (so)financiranje znanstvenih sestankov v letu 2012 (Ur.l. RS, št. 76/2011, z dne 30.09.2011) dodatna pojasnila k razpisu:

  1. V prijavnem obrazcu pod točko 6.1. ("Število udeležencev") je potrebno vpisati skupno število vseh udeležencev znanstvenega sestanka (referenti, vabljeni predavatelji, poslušatelji, študentje itd.).
  2. V kolikor oddajate prijavo za sofinanciranje pripravljalnih del (v letu 2012) za organizacijo velikega znanstvenega sestanka, ki bo potekal v letu 2013, vpišete pod planirane prihodke le prihodke za leto 2012 in ne za leto 2013. V kolikor nimate planiranih prihodkov za leto 2012, pustite polja v prijavnem obrazcu prazna.
  3. Kotizacije domačih in tujih udeležencev so le eden izmed planiranih prihodkov. ARRS ne sofinancira kotizacij.
  4. Pri bivanju vabljenih predavateljev ne sofinanciramo letalskih kart.
  5. Prijavni obrazec mora biti izpolnjen v slovenskem jeziku.
  6. Klasifikacija OECD je po novem Klasifikacija FOS 2007: http://www.arrs.gov.si/sl/gradivo/sifranti/klasif-znan-FOS.asp