Raziskovalna infrastruktura

Znanstveni sestanki

Razpisi in pozivi

Rokovnik - Javni razpis za sofinanciranje znanstvenih sestankov v letu 2012

Razpis
Pogosta vprašanja
  Okvirni datum

  Objava javnega razpisa

30.09.2011, Ur.l. RS, št. 75/2011

  Zaključek javnega razpisa

14.11.2011 ob 12. uri

  Odpiranje vlog

17.11.2011

  Ocenjevanje vlog (zaključek)

30.01.2012

  Seja Znanstvenega sveta agencije

06.02.2012

  Objava rezultatov na spletni strani agencije

15.02.2012

  Seja Komisije za ugovore

12.03.2012

  Seja Upravnega odbora agencije - odločitev o pritožbah

21.03.2012

  Objava končnih rezultatov na spletni strani agencije

22.03.2012
Legenda
Zaključeno
  V teku oz. naslednje na vrsti
  Načrtovano