Raziskovalna infrastruktura

Osrednji specializirani informacijski centri

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati Javnega razpisa za sofinanciranje programov dejavnosti osrednjih specializiranih informacijskih centrov v obdobju 2012 - 2014

Na podlagi Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11, 72/11) in Javnega razpisa za sofinanciranje programov dejavnosti osrednjih specializiranih informacijskih centrov v obdobju 2012 do 2014 (Uradni list RS, št. 100/11), je direktor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije dne 21.2.2012 sprejel sklep št. 6316-9/2011-13 o izboru prijav za sofinanciranje programov dejavnosti osrednjih specializiranih informacijskih centrov v obdobju 2012 – 2014.

OSREDNJI SPECIALIZIRANI INFORMACIJSKI CENTRI, KI SO VKLJUČENI V SOFINANCIRANJE V OBDOBJU 2012 - 2014

Za izvajanje programov dejavnosti osrednjih specializiranih informacijskih centrov (OSIC) po znanstvenih vedah so izbrani naslednji izvajalci:

 

OSIC Višina sofinanciranja v letu 2012
OSIC za naravoslovje
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta,
Oddelek za kemijsko izobraževanje in informatiko

Ocena: 10
50.196
OSIC za tehniko
Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani
Ocena: 10
50.196
OSIC za medicino
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta,
Inštitut za za biostatistiko in medicinsko informatiko (IBMI)

Ocena: 8
26.028
OSIC za biotehniko
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Centralna biotehniška knjižnica
Ocena: 8
14.408
OSIC za družboslovje
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Osrednja družboslovna knjižnica Jožeta Goričarja
Ocena: 10
70.647
OSIC za humanistiko
Znanstvenoraziskovalni center SAZU,
Inštitut za kulturno zgodovino

Ocena: 10
44.154

V financiranje se ni uvrstil prijavitelj v humanistiki z oceno 8.