Raziskovalna infrastruktura

Osrednji specializirani informacijski centri

Razpisi in pozivi

Rokovnik - Javni razpis za sofinanciranje programov dejavnosti osrednjih specializiranih informacijskih centrov v obdobju 2012 - 2014

Razpis
  Okvirni datum

  Objava javnega razpisa

09.12.2011, Uradni list RS, št. 100/2011

  Zaključek javnega razpisa

09.01.2012

  Odpiranje prijav

11.01.2012

  Pošiljanje obvestil za dopolnitev prijav

16.01.2012

  Ocenjevanje strokovnega telesa

10.02.2012

  Seja Znanstvenega sveta agencije

20.02.2012

  Obvestila prijaviteljem

28.02.2012

  Objava na spletni strani agencije

16.03.2012
Legenda
Zaključeno
  V teku oz. naslednje na vrsti
  Načrtovano