Raziskovalna infrastruktura

Raziskovalna oprema

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati javnega razpisa za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme (Paket 21)

Na podlagi 12. in 50. člena Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 186/21), 26. in 131. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16, 79/17, 65/19, 78/20, 145/20 in 186/21 - ZZrID; v nadaljevanju: Pravilnik o postopkih) v zvezi z 100. členom Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti in na podlagi Sklepa o predlogu sklepa o izboru za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme (Paket 21), ki ga je sprejel Znanstveni svet Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije dne 5. 12. 2022 je direktor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije sprejel Sklep o izboru prijav za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme (Paket 21), št. 6316-9/2022-226, z dne 14. 12. 2022.

 

Priloga:

  • Prednostna lista za sofinanciranje nakupa raziskovalne opreme – Paket 21: