Raziskovalna infrastruktura

Raziskovalna oprema

Novice, obvestila

Poziv za oddajo poročil o nakupu in delovanju raziskovalne opreme za leto 2023

Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (v nadaljevanju: ARIS) obvešča raziskovalne organizacije, ki so prejemnice sredstev za (so)financiranje nakupa raziskovalne opreme na podlagi pogodbe o (so)financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti za leto 2023, da je z dnem 20. 2. 2024 omogočena oddaja Poročila o nakupu in delovanju raziskovalne opreme.

Oddaja poročil poteka preko portala Digital Forms. Rok za oddajo poročil je petek, 15. 3. 2024.

Raziskovalne organizacije morajo v skladu s Pravili za oblikovanje cen za uporabo raziskovalne opreme, obveščanje in poročanje o uporabi raziskovalne opreme poročati o uporabi raziskovalne opreme, katere nakup je sofinanciral ARIS, zato ARIS raziskovalne organizacije poziva, da istočasno z oddajo poročil o nakupu in delovanju raziskovalne opreme za leto 2023, oddajo tudi izpolnjen obrazec o evidenci raziskovalne opreme https://www.arrs.si/sl/infra/oprema/gradivo/obrazci/23/evidenca-opreme-2023.asp